English / Engels
Per regio Afdrukken

Hoe de Japanse bezetting van Nederlands-Indië begon, verschilde per regio. Ook het verloop van de bezetting – inclusief de internering van krijgsgevangenen en burgers – kon per regio verschillen. Bevrijding en evacuatie verliepen al evenmin overal gelijk, terwijl de bersiap zich vooral op Java en Sumatra afspeelde. Daarom is voor elke regio een afzonderlijke pagina met achtergrondinformatie beschikbaar.

U kunt deze pagina's te allen tijde bereiken via de rode navigatiebalk aan de bovenkant van uw scherm. Bovendien vindt u op elke pagina die aan een specifiek kamp is gewijd onder 'Achtergrond' een link naar de pagina die gaat over de regio waarin het kamp lag.

Java

Sumatra

Borneo

Celebes

Kleine Soenda-eilanden

Molukken

Nieuw-Guinea