English / Engels
Verder lezen PDF Afdrukken E-mailadres

Op deze website krijgt u bij elk kamp, indien mogelijk, een overzicht van boeken waarin u meer over dat kamp kunt lezen. Er zijn ook boeken die gaan over de Japanse bezetting, de bersiapperiode of de kampen in het algemeen. Deze boeken vindt u in het overzicht hieronder. Ook vindt u hier websites waar u meer informatie kunt vinden.


Boeken


Japanse bezetting

B. Archer, The internment of Western civilians under the Japanese 1941-1945. A patchwork of internment (London and New York 2004) (Engelstalig)

N. Beets, De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner (Meppel 1981)

K. Blackburn en K. Hack (red.), Forgotten captives in Japanese occupied Asia (London and New York 2008) (Engelstalig)

I.J. Brugmans, H.J. de Graaf, A.H. Joustra en A.G. Vromans, Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting, gegevens en documenten over de jaren 1942-1945 (Franeker 1960-2)

E. Captain, Achter het kawat was Nederland. Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995 (Kampen 2002) – with a summary in English

J. van Dulm, W.J. Krijgsveld, H.J. Legemaate, H.A.M. Liesker, G. Weijers, Geïllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945 (Purmerend 2001-2)

J. van Dulm, W.J. Krijgsveld, H.J. Legemaate, H.A.M. Liesker, G. Weijers, Geïllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945 supplement (Zierikzee 2002)

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog deel 11b: Nederlands-Indië II (Leiden 1985)

L. de Jong, The collapse of a colonial society. The Dutch in Indonesia during the Second World War (Leiden 2002) (Engelstalig)

P. Post, W.H. Frederick, I. Heidebrink and S. Sato (red.), The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War (Leiden 2010) (Engelstalig)

R. Raben (red.), Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland (Zwolle en Amsterdam 1999)

D. van Velden, De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog (Franeker 1985-4) – with a summary in English

V. Waterford (W.F. Wanrooy), Prisoners of the Japanese in World War II. Statistical history, personal narratives and memorials concerning POWs in camps and on hellships, civilian internees, Asian slave laborers and others captured in the Pacific theater (Jefferson 1995) (Engelstalig)

E. van Witsen, Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945) (Franeker 1971)

J. Zwaan, Nederlands-Indië 1940-1946. II. Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945 (Den Haag 1981)

Bersiapperiode

B.R.O’G. Anderson, Java in a time of revolution. Occupation and resistance 1944-1946 (Ithaca 1972) (Engelstalig)

H. Beekhuis, H.Th. Bussemaker, P.M. de Haas en A.A. Lutter, Geïllustreerde atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947 (Groningen 2009)

J. Bosdriesz en G. Soeteman, Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog – de chaos – de vrijheid (’s-Gravenhage en Franeker 1985)

H.Th. Bussemaker, Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946 (Zutphen 2005)

R. Cribb, Gangsters and revolutionaries. The Jakarta peoples militia and the Indonesian revolution 1945-1949 (North Sydney 1991) (Engelstalig)

M.C. van Delden, Bersiap in Bandoeng. Een onderzoek naar geweld in de periode van 17 augustus 1945 tot 24 maart 1946 (Kockengen 1989)

M.C. van Delden, De republikeinse kampen in Nederlands-Indië, oktober 1945-mei 1947. Orde in de chaos? (Kockengen 2007) – with a summary in English

W.H. Frederick, Visions and heat. The making of the Indonesian revolution (Athens 1989) (Engelstalig)

C. Giebel, Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944-april 1946) (Franeker 1976)

R. McMillan, The British occupation of Indonesia 1945-1946. Britain, the Netherlands and the Indonesian revolution (London and New York 2005) (Engelstalig)

W. Meelhuijsen, Revolutie in Soerabaja. 17 augustus-1 december 1945 (Zutphen 2000)

C. Schouten, RAPWI. Geschiedkundig overzicht (ca. 1947)

J.R.W. Smail, Bandung in the early revolution 1945-1946. A study in the social history of the Indonesian revolution (Ithaca 1964) (Engelstalig)

E. Touwen-Bouwsma en P. Groen (red.), Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (Den Haag 1996)

J. Zwaan, Nederlands-Indië 1940-1946. III. Geallieerd intermezzo 15 augustus 1945-30 november 1946 (Amsterdam en Dieren 1985)


Websites


Oorlog en Nederlands-Indië

Indië in oorlog
Via deze webportal over de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep in Nederlands-Indië zijn collecties van allerhande erfgoedinstellingen in Nederland te raadplegen. De website wordt beheerd door Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB).

Afscheid van Indië
Een website van het Nationaal Archief met documenten uit Nederlandse en buitenlandse archieven over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

IndischHistorisch.nl
Op de website IndischHistorisch.nl vindt u onder het thema 'Oorlog en bersiap' artikelen over de kampen, het leven buiten de kampen en het verzet tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Oorlog in Indië
In 2009 zond de NPS de televisieserie De Oorlog uit. Aflevering 7 was gewijd aan de oorlog in Nederlands-Indië. Op de website die bij de serie hoort, is deze aflevering terug te kijken. Ook bevat de website veel extra lees- en beeldmateriaal.

Oorlogsmonumenten in Nederland
Op de website van het Comité 4 en 5 mei vindt u een overzicht van alle oorlogsmonumenten in Nederland, waaronder de monumenten die zijn opgericht om de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië te herdenken. Ook is een aantal getuigenverhalen te bekijken en beluisteren.

Oorlogsgravenstichting
Op de website van de Oorlogsgravenstichting (OGS) vindt u onder meer het register van Nederlandse oorlogsslachtoffers, een fotoalbum met foto’s van Nederlandse erevelden wereldwijd – onder meer in Indonesië, Thailand en Birma – en informatiefolders over de erevelden. De informatiefolder over de erevelden in Indonesië is ook in het Engels beschikbaar.

Reisgids Indonesië/Oorlogsplekken 1942-1949
De reisgids wijst de bezoeker van hedendaags Indonesië de weg naar sporen van het verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering. De website wordt beheerd door Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB).

Erfgoed Collectie Cogis
Op de website van Cogis kunt u zoeken in documentatie uit de bibliotheek van het Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. De documenten hebben betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Indië en op de psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsgetroffenen in Nederland. U kunt de artikelen en egodocumenten doorzoeken op auteur, plaats en thema.

Kampen in Nederlands-Indië

Japanse burgerkampen
Website van Henk Beekhuis over de burgerinterneringskampen in Nederlands-Indië ten tijde van de Japanse bezetting.

Japanse krijgsgevangenkampen
Website van Henk Beekhuis over de krijgsgevangenkampen in Nederlands-Indië, Birma, Thailand, Indo-China, China en Japan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Bersiapkampen
Website van Henk Beekhuis over de kampen op Java en Madoera tijdens de Indonesische revolutie.

Stichting Noord-Sumatra Documentatie (SNSD)
Website over de kampen in Noord-Sumatra, met naamlijsten van geïnterneerden en (recente) foto's. De stichting verzamelt en publiceert materiaal over het leven van de burgers van Noord-Sumatra tijdens de Japanse bezetting.

Naamlijsten omgekomen krijgsgevangenen
Op de website van Teun Heijstek ter herinnering aan de krijgsgevangenen die omkwamen in Zuidoost-Azië in de Tweede Wereldoorlog vindt u namenlijsten van omgekomen krijgsgevangenen, geordend naar plaats en schip.

P.O.W. Research Network Japan (Engelstalig)
Het P.O.W. Research Network Japan bestaat uit Japanse onderzoekers die gegevens bij elkaar brengen over geallieerde krijgsgevangenen in en buiten Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog (Engelstalige website).

Gevangen door Japan
Op deze website kunnen havo- en vwo-leerlingen op een interactieve manier kennis opdoen over de Japanse bezetting en de kampen in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De website werd gemaakt door het Museon, de Stichting Gastdocenten WOII Zuidoost-Azië en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Kamptekeningen
Op de website Geheugen van Nederland zijn kamptekeningen te zien uit de collecties van het Museon en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Ze zijn gemaakt door geïnterneerden en geven een indruk van het dagelijks leven in de Japanse kampen.

Tweede Wereldoorlog in muziek
Thema-website van het Nederlands Muziek Instituut en MusicForce over muziek en amusement in de kampen.

Geen haat, maar afkeer
Masterscriptie Maatschappijgeschiedenis van J. van der Hoek over hoe geïnterneerden in dagboeken, memoires en interviews tegen Japanse kampbewakers aankijken.

Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45
De Stichting verfilmt wederwaardigheden van burgers tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. "Het Jaar 2602" kwam uit in 2009, een tweede documentaire, over "buitenkampers", is in voorbereiding voor 2012.

Het jaar 2602
Thema-website waar kinderen van weleer vertellen hoe zij hun gedwongen verblijf in Japanse burgerinterneringskampen hebben ervaren.

Nederlands-Indië algemeen

Indië in kaarten: Koninlijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft zijn bijzondere historische kaartenverzameling gedigitaliseerd. Op de website van het KIT kunt u met behulp van plaatsnamen zoeken naar land- en zeekaarten en stadsplattegronden uit Nederlands-Indië.

Indië in foto's en tekeningen: Beeldbank Tweede Wereldoorlog
In de Beeldbank Tweede Wereldoorog zijn alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bijeen gebracht. Op de website kunt u de Beeldbank doorzoeken en afbeeldingen bestellen.

Indië in foto's en tekeningen: beeldbank Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
In de Beeldbank van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden zijn alle foto's, prenten en tekeningen uit het bezit van het KITLV te zien. Op de website kunt u in de collectie zoeken en afbeeldingen bestellen.