Nederlands / Dutch
Your search: East Indies camp archives

East Indies camp archives ( Indische kamparchieven ENG )

beacon
<#breadcrumb#>

ADEK in Batavia

Town: Batavia
District: West Java
Region: Java
Location: Batavia (now Jakarta) is on the north coast of West Java. The relief camp of the Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK, General Deli Emigration Office) was on Sluisweg in the southern part of Batavia. The barracks were initially built to house Javanese contract coolies and their families, who could stay there for a short time while waiting to embark for, or having just returned from, Deli (Sumatra).
From June 1942 to February 1944 this location served as a civilian camp >>
Other name: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor
Internees: men
Number of internees: 2.800
Information: From July 1942, the relief camp of the Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) was used for the internment of nearly 3,000 civilian men from in and around Batavia. They were housed in barracks, which were encircled by barbed wire and gedek. In February 1944 the men were taken to the 15th Battalion's Encampment in Bandoeng.
Guards: Native police personnel, Koreans, heihos

From February 1944 to 15 May 1944 this location served as a prisoner of war camp >>
Other name: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor, Bunsho I Kamp 8
Internees: prisoners of war
Number of internees: 1.100
Information: In February 1944, the civilian men who had been interned at relief camp of the Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) were taken to the 15th Battalion in Bandoeng. Thereafter the ADEK barracks held prisoners of war, primarily from eastern Java. After several months they were taken to the 10th Battalion's Encampment in Batavia.
Commendant: kpt. Kasahara Gengo; Sonei Kenichi
Main guards: Adachi; Teruki; Miyakawa; Iwabuchi; Tsuzuki; Iino; Mizukawa; Kanai; Nakahara; Matsubana
Guards: Native police personnel, Koreans, heihos
Camp leaders: ritm. Driessen; maj. C. Steensma
Literature: Veenstra, J.H.W. e.a., Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945 ('s-Gravenhage 1982)
Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)

From 25 November 1944 to 23 August 1945 this location served as a civilian camp >>
Other name: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor, Bunsho I Kamp 8
Internees: women and children
Number of internees: 2.230
Information: From the end of February 1944 the barracks of the Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK), which had already held civilian men and prisoners of war, were used for the internment of women and children. They had previously been interned in Bandoeng and Tangerang. Many exchanges of groups of internees took place between Camp ADEK and camps elsewhere in Batavia.
Commendant: kpt. Maruyama Naosuke
Main guards: Adachi; Teruki; Miyakawa; Iwabuchi; Tsuzuki; Iino; Mizukawa; Kanai; Nakahara; Matsubana
Guards: Native police personnel, Koreans, heihos
Camp leaders: mw. C. van Gulik-van Alphen; mw. M.M. van Neuren-de Roy
Literature: Roos, B., Kan-niet is dood. Kinderjaren in een Jappenkamp (Amsterdam 1989)
Chagoll, L. (L. Aldewerelt), Zes jaren en zes maanden. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen (Antwerpen/Bussum 1981)
Wilton van Reede, T. en A. Onderdenwijngaard, Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna ('s-Gravenhage 1984)
Ferguson, M., Chaos ('s-Gravenhage 1983)
Ferguson, M., Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945 (Den Haag 1976)
Keesing, E., Op de muur (Amsterdam 1981)
Wertheim, W. en H. Wertheim-Gijse Weenink, Vier wendingen in ons bestaan. Indië verloren, Indonesië geboren (Breda 1991)
Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)
Vas Dias, R., Kampherinneringen (Aalten [1948])
Bakker, M., Kampherinneringen. Het leven in de jappenkampen Tangerang en Adek (Groningen 2005)
Chagoll, L. (L. Aldewerelt), Buigen in jappenkampen. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen (Purmerend 1986)
Wertheim, A., De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java (Lienden [1994])
Stevens, J.A. en B. Grevedamme, Vrij. Een verzameling foto's uit Indie? van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben Grevedamme (Deventer 1946)

From 23 August 1945 to 1946 this location served as a relief camp >>
Other name: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor
Internees: women and children
Number of internees: 2.000
Information: At the time of the Japanese capitulation, Camp ADEK housed approximately 2,000 women and children. They were housed in large sheds which were encircled by barbed wire. The English saw to the improvement of the water supply. The squatting-toilets and cesspits remained a problem. In February 1946 the camp’s population was approximately 800 people.
Commendant: kpt. Maruyama Naosuke
Camp leaders: mw. C. van Gulik-van Alphen; mw. M.M. van Neuren-de Roy
Literature: Wendelaar Bonga, D., Eight prison camps. A Dutch family in Japanese Java (Athens 1996)
Brugmans, I.J., Gevangen op Java. Dagboek uit een Jappenkamp, 1942-1945 (Zutphen 2004)


Map of ADEK camp (Batavia, Java) &lt;a href=&quot;http://files.archieven.nl/968/f/kampen/javabataviaadek.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;(pdf)&lt;/a&gt; Map of ADEK camp (Batavia, Java) <a href="http://files.archieven.nl/968/f/kampen/javabataviaadek.pdf" target="_blank">(pdf)</a> ADEK building in Meester Cornelis in Batavia, around 1925.&lt;br/&gt;KITLV 75011 &lt;a class=uline href=http://kitlv.pictura-dp.nl target=_blank&gt;beeldbank van het KITLV&lt;/a&gt; ADEK building in Meester Cornelis in Batavia, around 1925.<br/>KITLV 75011 <a class=uline href=http://kitlv.pictura-dp.nl target=_blank>beeldbank van het KITLV</a> Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397a Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397a Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397b Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397b Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397c Can for food, used in camps in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi and Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10th. Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397c Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Puppet, made and used in puppet shows in ADEK Camp.<br/>NIOD Collectie 417-425