English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Xaverius College in Moentilan

Plaats: Moentilan
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Moentilan ligt tussen Magelang en Djokjakarta in Midden-Java. Het klooster- en scholencomplex van het Xaverius College stond ten zuidoosten van Magelang, aan de weg en stoomtramlijn naar Djokjakarta.
In de periode 27 december 1942 - 22 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Bunsho III Kamp 13
Aantal geïnterneerden: 4.515
Aantal doden: 140
Informatie: In juli 1942 werd een deel van de paters en broeders die aan de scholen rondom het Xaverius College verbonden waren, geïnterneerd in het kampement van het Mitrailleur Bataljon in Magelang. Vanaf december ging het klooster- en scholencomplex als interneringskamp voor vrouwen, kinderen en geestelijken uit Magelang en omgeving fungeren. Zij werden ondergebracht in de scholen van de bovenbouw van de Kanisius Stichting. In september en oktober 1943 werden er ruim 2.000 vrouwen en kinderen van marinepersoneel uit Soerabaja geïnterneerd. Zij werden ondergebracht in de scholen van de onderbouw en in de kweekschool voor Javaanse onderwijzers van de Van Lith Stichting. Op 13 oktober werden 46 broeders uit het Xaverius College overgebracht naar het landhuis Kwik Djoen Eng in Salatiga. Van november 1943 tot maart 1944 fungeerde het rooms-katholieke schoolinternaat voor meisjes in Mendoet als dependance van het kamp in Moentilan. Halverwege 1944 werd het kamp in Moentilan ook verzamelkamp voor vrouwen en kinderen uit kampen in Soerakarta, Bandoeng en Ambarawa. Begin augustus 1945 werden alle geïnterneerden uit Moentilan overgebracht naar de kampen Ambarawa 6 en 7 en kampen in Banjoebiroe.
Commandant: Sakai Sadao; Ueda
Hoofdbewakers: Yokoyama; Hayakawa Zenjiro; Makino; Shiraishi; Ito; Ichiai; Katsumoto; Kanemitsu; Iwamoto; Tanaka; Kaneda; Kanemoto; Tsuyama; Hayashi; Ito; Matsuyama; Tokuyama Shutoku; Matsumura; Amamoto; Kanno; Higashihara; Nishimura; Soeardjo
Bewaking: inheems politiepersoneel; heiho's
Kampleiding: mw. B. Bueninck-Schot; mw. J.H. Bussing-Wildbergh
Literatuur: Wendelaar Bonga, D., Eight prison camps. A Dutch family in Japanese Java (Athens 1996)
Lenderink-Talsma, E., Vierduizend mensen en één koeiekop. Een waargebeurd verhaal van een familie in het Jappenkamp (Amsterdam 1993)
Tieleman, R. en H., Het rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap (Franeker 1994)

Zie ook