English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Spoorwegkamp 9 Logas in Pakanbaroe

Plaats: Pakanbaroe
Residentie: Oostkust van Sumatra
Regio: Sumatra
Ligging: Pakanbaroe ligt aan de Siak-rivier in Oost-Sumatra. Logas lag 142 kilometer ten zuiden van Pakanbaroe.
In de periode 01 juni 1945 - 23 augustus 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Informatie: Tussen mei 1944 en augustus 1945 werd door dwangarbeiders - krijsgevangenen en romusha's - een spoorweg van circa 220 kilometer tussen Pakanbaroe en Moeara aangelegd, die op 15 augustus 1945 gereed kwam. In totaal waren er 14 kampen langs de spoorlijn, van waaruit het werk werd uitgevoerd. In kamp 9 werkten de gevangenen aan aanleg en onderhoud van de spoorbaan. Per 1 juni 1945 verhuisde de technische dienst/smederij van kamp 1 in Pakanbaroe naar Logas.
Commandant: kpt. Miyazaki Ryohei; lt. Doi Izami; lt. Nagai Susumi
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: wingcomm. P.S. Davis; lt.-kol. W.C.M. Slabbekoorn; kpt. J.S. Rosier
Literatuur: Hovinga, H., Op dood spoor. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg 1943-1945 (Franeker 2009-5)
Neumann, H. en E. van Witsen, De Sumatra Spoorweg. Documentatie (Middelie 1985-2)
Hovinga, H., The Sumatra railroad. Final destination Pakan Baroe, 1943-1945 (Leiden 2010)

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - 29 september 1945 was dit een ex-Japans kamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Informatie: Op 25 augustus 1945 werd de ex-krijgsgevangenen in het spoorwegkamp bij Logas meegedeeld dat Japan had gecapituleerd. Daags daarna hield dr. A. Leen een dankdienst. De ex-krijgsgevangenen werden vermoedelijk op 29 september 1945 per trein overgebracht naar kamp 2 bij Soengeitengkirang. De Engelse ex-krijgsgevangenen vertrokken via het vliegveld van Pakanbaroe naar Singapore.
Kampleiding: kpt. J.S. Rosier
Literatuur: Hovinga, H., Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië (Franeker 2005)

Zie ook