English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Spoorwegkamp 3 Taratakboeloeh in Pakanbaroe

Plaats: Pakanbaroe
Residentie: Oostkust van Sumatra
Regio: Sumatra
Ligging: Pakanbaroe ligt aan de Siak-rivier in Oost-Sumatra. Taratakboeloeh lag ongeveer 17 kilometer ten zuiden van Pakanbaroe.
In de periode 20 mei 1944 - 23 augustus 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 350 (circa)
Informatie: Tussen mei 1944 en augustus 1945 werd door dwangarbeiders - krijsgevangenen en romusha's - een spoorweg van circa 220 kilometer tussen Pakanbaroe en Moeara aangelegd, die op 15 augustus 1945 gereed kwam. In totaal waren er 14 kampen langs de spoorlijn, van waaruit het werk werd uitgevoerd. Bij Taratakboeloeh werkten de gevangenen aan bruggenbouw over de Soengei Kampar-kanan, zandwinning en onderhoud en aanleg van de spoorbaan. Op 9 november 1944 werd het kamp 2 kilometer noordwaarts verplaatst.
Commandant: kpt. Miyazaki Ryohei; lt. Doi Izami; lt. Nagai Susumi; sgt.-maj. Ebinuma
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: wingcomm. P.S. Davis; lt.-kol. W.C.M. Slabbekoorn; capt. Armstrong
Literatuur: Hovinga, H., Op dood spoor. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg 1943-1945 (Franeker 2009-5)
Neumann, H. en E. van Witsen, De Sumatra Spoorweg. Documentatie (Middelie 1985-2)
Hovinga, H., The Sumatra railroad. Final destination Pakan Baroe, 1943-1945 (Leiden 2010)

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - 06 oktober 1945 was dit een ex-Japans kamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Informatie: Op 6 oktober 1945 werd het kamp ontruimd, alle krijgsgevangenen verhuisden naar kamp 2 bij Soengeitenkirang.
Kampleiding: capt. Armstrong; wingcomm. P.S. Davis

Zie ook