English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Spoorwegkamp 11 Koeantan-rivier 1 in Pakanbaroe

Plaats: Pakanbaroe
Residentie: Oostkust van Sumatra
Regio: Sumatra
Ligging: Pakanbaroe ligt aan de Siak-rivier in Oost-Sumatra. Het kamp lag aan de rivier Koeantan (Soengei Koeantan), ongeveer 16 kilometer stroomopwaarts van Loeboekambatjan.
In de periode 10 augustus 1945 - 23 augustus 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 800 (circa)
Informatie: Tussen mei 1944 en augustus 1945 werd door dwangarbeiders - krijsgevangenen en romusha's - een spoorweg van circa 220 kilometer tussen Pakanbaroe en Moeara aangelegd, die op 15 augustus 1945 gereed kwam. In totaal waren er 14 kampen langs de spoorlijn, van waaruit het werk werd uitgevoerd. In kamp 11 werd gewerkt aan de aanleg van de spoorbaan en kleine bruggen.
Commandant: kpt. Miyazaki Ryohei; lt. Doi Izami; lt. Nagai Susumi; sgt. Fuyu
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: wingcomm. P.S. Davis; lt.-kol. W.C.M. Slabbekoorn; lt. C. Visser
Literatuur: Hovinga, H., Op dood spoor. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg 1943-1945 (Franeker 2009-5)
Neumann, H. en E. van Witsen, De Sumatra Spoorweg. Documentatie (Middelie 1985-2)
Hovinga, H., The Sumatra railroad. Final destination Pakan Baroe, 1943-1945 (Leiden 2010)

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - 31 augustus 1945 was dit een ex-Japans kamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 800 (circa)
Informatie: Omstreeks 24 augustus 1945 vertrok de eerste groep ex-krijgsgevangenen per platte treinwagon via Logas, waar men overnachtte, naar Pakanbaroe. De dagen erna volgden andere groepen, op 31 augustus de laatste, met medeneming van alle spullen van het kamp.

Zie ook