English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Spoorwegkamp 1 Pakanbaroe in Pakanbaroe

Plaats: Pakanbaroe
Residentie: Oostkust van Sumatra
Regio: Sumatra
Ligging: Pakanbaroe ligt aan de Siak-rivier in Oost-Sumatra.
In de periode 20 mei 1944 - 23 augustus 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 1.000 (circa)
Informatie: Kamp Pakanbaroe was het startpunt van de bouw van een spoorweg van circa 220 kilometer tussen Pakanbaroe en Moeara, die op 15 augustus 1945 gereed kwam. In totaal waren er 14 kampen langs de spoorlijn, van waaruit het werk werd uitgevoerd. In het kamp in Pakanbaroe werden een losplaats van materieel en een rangeerplaats gebouwd. Tot 1 juni 1945 was er de technische dienst gevestigd.
Commandant: kpt. Miyazaki Ryohei; lt. Doi Izami; lt. Nagai Susumi; lt. Ascent; lt. Miura Tohji
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: wingcomm. P.S. Davis; lt.-kol. W.C.M. Slabbekoorn; lt. H.C.P. Vennik
Literatuur: Sinninghe Damsté, J.S., Advocaat-soldaat: oorlogsherinneringen (Amsterdam 1999)
Hovinga, H., Op dood spoor. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg 1943-1945 (Franeker 2009-5)
Neumann, H. en E. van Witsen, De Sumatra Spoorweg. Documentatie (Middelie 1985-2)
Wendelaar Bonga, D., Eight prison camps. A Dutch family in Japanese Java (Athens 1996)
Lenderink-Talsma, E., Vierduizend mensen en één koeiekop. Een waargebeurd verhaal van een familie in het Jappenkamp (Amsterdam 1993)
Banning, J., Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg (Utrecht 2003)
Schoonenberg, B., De poorten der hel. Van Batavia tot Pakan Baroe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945 (Bussum 1978)
Hovinga, H., The Sumatra railroad. Final destination Pakan Baroe, 1943-1945 (Leiden 2010)

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - 17 oktober 1945 was dit een ex-Japans kamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Informatie: Op 23 augustus 1945 werden de krijgsgevangenen in het basiskamp in Pakanbaroe voortijdig van corvee teruggestuurd naar het kamp. Daags daarna werd hen meegedeeld dat Japan had gecapituleerd. De Japanners verbrandden alle kampadministratie. Het kamp werd op 17 oktober 1945 ontruimd, alle krijgsgevangenen verhuisden naar kamp 2 bij Soengeitengkirang.
Kampleiding: wingcomm. P.S. Davis
Literatuur: Boissevain, G. en L. van Empel, Vrouwenkamp op Java. Herinneringen van Gon Boissevain en Lennie van Empel (Amsterdam 1991-2)
Hovinga, H., Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië (Franeker 2005)
Man, J.Th.A. de, Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde 1942-1946 (Houten 1987)

Zie ook