English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Si Rengorengo in Rantauprapat

Plaats: Rantauprapat
Residentie: Oostkust van Sumatra
Regio: Sumatra
Ligging: Rantauprapat ligt circa 300 kilometer ten zuiden van Medan (Oost-Sumatra). Circa 8 kilometer ten westen van Rantauprapat lag de nog goeddeels onontgonnen onderneming van de Cultuur Maatschappij Si Ringo Ringo.
In de periode 01 oktober 1944 - 23 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Si Rengo Rengo, Si Ringo Ringo, Dodenvallei
Aantal geïnterneerden: 2.033
Aantal doden: 120
Informatie: In oktober 1944 werden de geïnterneerde mannen en jongens uit de kampen Soengeisengkol, Belawan Estate, Lawesigalagala en Sint-Jozefschool in Medan overgebracht naar het nieuwe verzamelkamp Si Rengorengo: een barakkenkamp van bamboe en atap op moerassig terrein, in rubberbossen, geïsoleerd van de buitenwereld. In december 1944 kwamen er verder de jongens van 10 jaar en ouder die nog in de vrouwenkampen geïnterneerd waren, en in april en mei 1945 de mannen en jongens uit Soengeisengkol en Belawan Estate die in oktober 1944 in Aek Pamienke tewerkgesteld waren. De omstandigheden waren uiterst primitief. Door de slechte hygiënische toestand in het kamp heersten dysenterie en malaria. Het eten was zeer slecht. In nog geen jaar overleden een kleine 120 geïnterneerden.
Commandant: lt. Tanaka; lt. Inoue; lt. Ikegami
Bewaking: Heiho's
Kampleiding: W.F. van Bloemendaal; C.J.J. Hogenboom
Literatuur: Leffelaar, H.L., De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween (Alphen aan den Rijn 1980) Aalst, A. van, "De Congregatie en de oorlog. III. De fraters van Medan", Verleden en heden van de Congregatie der Fraters van Tilburg 1946) blz. 3-29
Zwaanswijk, T., Noord-Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringstijd chronologisch samengevoegd (Makkum 1995)
Dijk, F.N.J. van, en T. Zwaanswijk, Noord-Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringstijd chronologisch samengevoegd (Makkum 1997)
Dijk, F.N.J. van, en T. Zwaanswijk, Noord-Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringstijd chronologisch samengevoegd (Makkum 1998)
Kemperman, J. en R.N. Voorneman (red.), Dagboeken geschreven in mannenkamp Sirengorengo (Amsterdam 2003)
Kousbroek, R., Terug naar Negri Pan Erkoms (Amsterdam 1995)
Visser, A., Een merkwaardige loopbaan (Franeker 1982)
Velde, J.J. van de, Brieven uit Sumatra 1928-1949 (Franeker 1982)
Ende, A. van den, Wij logeerden bij de Jappen (Bloemendaal 1969)
Brandt, W. (W.S.B. Klooster), Zwarte moesson (Baarn 1966-3)
Leffelaar, H.L., Leven op rantsoen (Amsterdam 1959)
Leffelaar, H.L., Through a harsh dawn. A boy grows up in a Japanese prison camp (Barre 1963)
Horsman, C., Mag ik nu even? (Amsterdam 1993)
Koperberg, H., Bittere pillen en scherpe pijlen uit de Japanse intereeringskampen te Soengei Sengkol en Si Rengo Rengo, Sumatra 1944 en 1945 [1946])

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - 12 oktober 1945 was dit een ex-Japans kamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Si Rengo Rengo, Si Ringo Ringo
Aantal geïnterneerden: 2.033
Informatie: Het bericht van de Japanse capitulatie werd in kamp Si Rengorengo op 24 augustus 1945 bekend. In de dagen daarna mochten elke dag 100 tot 120 mannen op bezoek in het vrouwen- en kinderkamp Aek Pamienke. Op 31 augustus, Koninginnedag, werden voedsel, medicijnen en kleding gedropt. Begin september verschenen geallieerde commandoteams onder leiding van lt. C. Sisselaar en Majoor G.F. Jacobs om poolshoogte te nemen. Nadat op 25 september een valwind de jongensbarak verwoest en enkele andere barakken zwaar beschadigd had, werden 200 jongens tijdelijk ondergebracht in een kazerne bij Rantauprapat (Kamp 6). Voor de achterblijvende mannen en jongens werden drie koeliepondoks aan de weg naar Rantauprapat (Kamp 7) voor bewoning geschikt gemaakt.
Kampleiding: W.F. van Bloemendaal; C.J.J. Hogenboom
Literatuur: Aalst, A. van, "De Congregatie en de oorlog. III. De fraters van Medan", Verleden en heden van de Congregatie der Fraters van Tilburg 1946) blz. 3-29
Dijk, F.N.J. van, en T. Zwaanswijk, Noord-Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringstijd chronologisch samengevoegd (Makkum 1998)
Kousbroek, R., Terug naar Negri Pan Erkoms (Amsterdam 1995)
Visser, A., Een merkwaardige loopbaan (Franeker 1982)
Brandt, W. (W.S.B. Klooster), Zwarte moesson (Baarn 1966-3)
Hovinga, H., Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië (Franeker 2005)
Leffelaar, H.L., Leven op rantsoen (Amsterdam 1959)
Leffelaar, H.L., Through a harsh dawn. A boy grows up in a Japanese prison camp (Barre 1963)

Zie ook