English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Mendoet in Moentilan

Plaats: Moentilan
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Moentilan ligt tussen Magelang en Djokjakarta in Midden-Java. Mendoet lag ongeveer 8 kilometer ten westen van Moentilan.
In de periode 24 november 1943 - 19 maart 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen
Aantal geïnterneerden: 130
Informatie: Het rooms-katholieke internaat voor meisjes in Mendoet fungeerde van november 1943 tot maart 1944 als dependance van het kamp in het Xaverius College in Moentilan. In het internaat werden geïnterneerde nonnen uit Tjilatjap, Karanganjar, Wonosobo, Poerworedjo, Poerwokerto, Tegal en Pemalang ondergebracht.

Zie ook