English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Lands Opvoedings Gesticht (LOG) in Tangerang

Plaats: Tangerang
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Tangerang lag circa 28 kilometer ten westen van Batavia (nu Jakarta) op West-Java. Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) voor jongens lag ten noordoosten van het centrum van de stad.
In de periode 18 september 1943 - februari 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Andere naam: Lands Opvoedings Gesticht
Aantal geïnterneerden: 1.540
Aantal doden: 1
Informatie: Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) voor jongens in Tangerang werd vanaf september 1943 als interneringsplaats gebruikt. In eerste instantie werden er mannen en jongens ondergebracht die, nadat zij in Kesilir en Bondowoso geïnterneerd werden, enkele maanden in de gevangenis van Tangerang gezeten hadden. In februari 1944 werden zij van het LOG overgebracht naar het 4de en 9de Bat. in Tjimahi. Het LOG diende vervolgens vanaf eind maart als interneringsplaats voor vrouwen en kinderen uit Oost-Java en Tanahtinggi.
Bewaking: Inheems politiepersoneel
Kampleiding: P.H. van den Eeckhout; J.F.G. Steyn (C. Heintz); J.W. Hollerman
Literatuur: Wackwitz, J.G., Kesilir juli 1942-september 1943. Rapport van de leider der kolonisatie ('s-Gravenhage 1988)

Zie ook
In de periode maart 1944 - april 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Lands Opvoedings Gesticht, Bunsho I Kamp 4
Aantal geïnterneerden: 1.870
Aantal doden: 28
Informatie: Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) voor jongens in Tangerang werd vanaf september 1943 als interneringsplaats gebruikt. Tot februari 1944 fungeerde het als mannenkamp. Vanaf maart 1944 werden er vrouwen en kinderen ondergebracht, die afkomstig waren uit geheel Java. Zij waren tot dat moment geïnterneerd geweest in de jeugdgevangenis van Tanahtinggi. Later in 1944 werden verschillende malen groepen geïnterneerde vrouwen en kinderen uitgewisseld tussen het LOG in Tangerang en kampen in Batavia. In maart en april 1945 werd het LOG ontruimd naar kamp ADEK in Batavia.
Commandant: lt. Sone Kenichi (april-juli 1944); lt. Kashara Gengo; Ide Bukichi
Hoofdbewakers: Iwabuchi; Matsuda; Hagii; Ide; Nishioku; Kaneda; Matsuyama; Mitsuboshi
Bewaking: Inheems politiepersoneel
Kampleiding: mw. A.C. Vreede-van Stolk
Literatuur: Chagoll, L. (L. Aldewerelt), Zes jaren en zes maanden. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen (Antwerpen/Bussum 1981)
Wilton van Reede, T. en A. Onderdenwijngaard, Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna ('s-Gravenhage 1984)
Ferguson, M., Chaos ('s-Gravenhage 1983)
Ferguson, M., Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945 (Den Haag 1976)
Jackson, D., Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945 (Baarn 1989)
Jackson, D., Java nightmare. An autobiography (Padstow 1979)
Keesing, E., Op de muur (Amsterdam 1981)
Ofeigssen-Takes, A., Wel en wee (Epe 1955)
Wertheim, W. en H. Wertheim-Gijse Weenink, Vier wendingen in ons bestaan. Indië verloren, Indonesië geboren (Breda 1991)
Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)
Vas Dias, R., Kampherinneringen (Aalten [1948])
Pos, M., "Eens op Java en Sumatra ..." Het laatste reisboek over ons Indie? in zijn glorietijd (Baarn [ca. 1948])
Bakker, M., Kampherinneringen. Het leven in de jappenkampen Tangerang en Adek (Groningen 2005)

Zie ook
In de periode 24 oktober 1945 - 22 mei 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Andere naam: Lands Opvoedings Gesticht
Informatie: Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) voor jongens in Tangerang had tijdens de Japanse bezetting van september 1943 tot april 1945 als burgerkamp gediend. Eind oktober 1945 werden in het LOG 67 tot 87 Europese, Indo-Europese, Ambonese en Menadonese mannen, vrouwen en kinderen opgesloten. Op 22 mei 1946 werden zij, in verband met de nadering van Nederlandse troepen, vrijgelaten.