English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Langenhardjo in Soerakarta/Solo

Plaats: Soerakarta/Solo
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Soerakarta (Solo) ligt ten noordoosten van Djokjakarta (Midden-Java). Langenhardjo (Langenardjo) lag ongeveer 4 kilometer ten zuiden van Soerakarta.
In de periode 28 januari 1946 - 17 juli 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen
Andere naam: Langenardjo
Aantal geïnterneerden: 239
Aantal doden: 1
Informatie: In januari 1946 werden twee groepen mannen en jongens uit de gevangenis van Soerakarta overgebracht naar het buitenverblijf van de Soesoehoenan in kuuroord Langenhardjo. Zij verbleven in volle, meestal open ruimtes, en sliepen op sisalmatten op de grond. Het eten was van betere kwaliteit dan in de gevangenis, maar de hoeveelheid was onvoldoende. De twee waterputten waren vaak leeg. Men kon onder bewaking baden in de kali of, tegen betaling, in het kuurhuis naast het kamp. De bagage was bij het eerste transport spoorloos verdwenen, terwijl in de gevangenis de handbagage was afgepakt. Daardoor bezaten de mannen en jongens bijna niets meer, ook geen kleding. Medische zorg werd verleend door een ook geïnterneerde Japanse verpleger, die kruiden uit de omgeving gebruikte. Ernstig zieken werden overgebracht naar het Zendingshospitaal in Soerakarta, op een door vier jongens gedragen brancard. Via de Indonesische moeder van één van de jongens uit het kamp en via de ziekendragers was enig contact met de buitenwereld mogelijk. Zij konden wat spullen en geld meenemen. Bij overtredingen legde de kampcommandant zware lichamelijke straffen op. In juli 1947 werd het kamp in twee transporten ontruimd naar de tabaksonderneming Mandjoeng.
Commandant: Wirjadi
Kampleiding: ir. J. Delizer