English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Halmaheira in Semarang

Plaats: Semarang
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Semarang ligt aan de noordkust van Midden-Java. De Halmaheirastraat en het Halmaheiraplein lagen in het zuidoosten van de stad.
In de periode december 1942 - 01 juni 1943 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: werkende mannen; vrouwen en kinderen
Andere naam: Halmahera
Aantal geïnterneerden: 200
Informatie: De wijk rondom de Halmaheiraweg en het Halmaheiraplein was rond 1920 gebouwd als woonwijk voor het lagere kader van de Nederlands-Indische Spoorwegen en de gemeente Semarang. Ongeveer 100 kleine stenen huizen met bijgebouwen fungeerden vanaf december 1942 als interneringsplaats voor werkende mannen uit Semarang en hun gezinnen. De wijk werd omheind met gedek en prikkeldraad. In juni 1943 werden de vrouwen en kinderen uit de wijk overgebracht naar Lampersari, een wijk elders in Semarang, en ging de wijk Halmaheira als mannenkamp fungeren.
Hoofdbewakers: Hashimoto; Kaneko; Fujita; Hada; Nagamatsu; Nishizuru; Hoshiyama; Matsumoto; Takamura; Kaneoka; Morimoto; Umigane; Hayashi
Bewaking: inheems politiepersoneel; heiho's

In de periode 01 juni 1943 - 22 januari 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Halmahera
Aantal geïnterneerden: 200
Informatie: Tot juni 1943 had de wijk rondom de Halmaheiraweg en het Halmaheiraplein gefungeerd als interneringsplaats voor werkende mannen en hun gezinnen. Nadat de vrouwen en kinderen waren overgebracht naar de wijk Lampersari werden in de ongeveer 100 kleine stenen huizen mannen en jongens ondergebracht. De wijk was omheind met gedek en prikkeldraad. In januari 1944 werden de mannen en jongens naar het 15de Bat. in Bandoeng overgebracht. De Halmaheira-wijk werd vervolgens een vrouwenkamp.
Hoofdbewakers: Hashimoto; Kaneko; Fujita; Hada; Nagamatsu; Nishizuru; Hoshiyama; Matsumoto; Takamura; Kaneoka; Morimoto; Umigane; Hayashi
Bewaking: inheems politiepersoneel; heiho's
Kampleiding: dhr. Sutorius

Zie ook
In de periode 03 februari 1944 - 23 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: oude mannen; vrouwen en kinderen
Andere naam: Halmahera, Bunsho III Kamp 2
Aantal geïnterneerden: 3.830
Aantal doden: 93 (oude mannen, december 1944), 127 (tot 1 augustus 1945), 80 (1 augustus-15 oktober 1945)
Informatie: In januari 1944 waren de mannen en jongens die in de Halmaheira-wijk geïnterneerd waren, overgebracht naar het 15de Bat. in Bandoeng. Vanaf februari dienden de ongeveer 100 kleine stenen huizen met bijgebouwen in de wijk, omheind met gedek en prikkeldraad, als onderkomen voor vrouwen en kinderen. In elk huisje werden gemiddeld 70 mensen ondergebracht. In december 1944 diende het kamp tevens tijdelijk als onderdak voor een groep van ongeveer 560 oude en zieken mannen uit Bangkong, Tjimahi en Bandoeng. De eerste dagen moesten zij in de open lucht doorbrengen, in de regentijd, met als gevolg dat in die ene maand ongeveer 90 mannen overleden. Begin januari werden zij overgebracht naar de kampen Ambarawa 7 en Bangkong.
Commandant: Hasegawa; Nagata
Hoofdbewakers: Hashimoto; Kaneko; Fujita; Hada; Nagamatsu; Nishizuru; Hoshiyama; Matsumoto; Takamura; Kaneoka; Morimoto; Umigane; Hayashi
Bewaking: inheems politiepersoneel; heiho's
Kampleiding: mw. H.A. (Jetty) Duijts-Brouwer; mw. J. van Meeuwen-Brouwer; mw. C.J. van Hinte-Kramer
Literatuur: Wilton van Reede, T. en A. Onderdenwijngaard, Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna ('s-Gravenhage 1984)
Utrecht, E., Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid (Amsterdam 1991)
Hakkert, A., 'n Glimlach van Tenno Heika (Den Haag 1970)
Keizer-Heuzeveldt, H.E., En de lach keerde terug (Franeker 1982)
Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, Onder de gevreesde vloedgolf. Onze missie in oorlogstijd [1948])
Thomson, E., Setengah Mati (half dood) (Amsterdam 1965)
Verheem, R., De tuin van een ander. Roman (Amsterdam 1984)
Herman, R., In the shadow of the sun. The true story of a young family interned on Java during Japanese occupation, 1941-1945. Based on the diary and memoirs of Jeannette Herman-Louwerse (Surrey 1992)
Volz, A., Au son du gamelan (Parijs 1999)

Zie ook
In de periode 23 augustus 1945 - januari 1946 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens; vrouwen en kinderen
Andere naam: Halmahera
Aantal geïnterneerden: 3.300
Aantal doden: 80 (1 augustus - 15 oktober 1945)
Informatie: Vanaf februari 1944 diende de Halmaheira-wijk als interneringskamp voor vrouwen en kinderen. Ten tijde van de Japanse capitulatie bevonden zich nog ruim 3.000 geïnterneerden in de ongeveer 100 kleine stenen woonhuizen in het kamp. Eind augustus en in september kwamen jongens uit Bangkong en mannen uit Tjimahi aan in het kader van gezinshereniging. Veel geïnterneerden leden aan hongeroedeem, dysenterie of malaria. De sanitaire voorzieningen waren slecht en er was veel ongedierte. De centrale keuken werd gesloten, iedereen kookte zelf met hout van deuren en kozijnen. Aan het gedek werd eten tegen kleding geruild. Uit de goedangs kwamen Rode Kruisvoorraden tevoorschijn. Aanvankelijk konden de vrouwen in de stad boodschappen doen, maar vanaf half oktober bedreigden nationalisten het kamp. Japanse soldaten kregen opdracht het kamp te beschermen. Eind oktober namen Britse militairen de bewaking van het kamp over. Tot januari 1946 diende het kamp als evacuatiekamp voor ex-geïnterneerden uit Magelang, Ambarawa en Banjoebiroe.
Commandant: Nishizuru
Bewaking: Japanse militairen; Britse militairen
Kampleiding: mw. H.A. (Jetty) Duijts-Brouwer