English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Chinese School in Pasoeroean

Plaats: Pasoeroean
Residentie: Oost-Java
Regio: Java
Ligging: Pasoeroean ligt aan de noordkust van Oost-Java, ten zuiden van Soerabaja.
In de periode 04 augustus 1946 - 10 september 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 136
Aantal doden: Geen
Informatie: De zes lokalen van een Chinese school in Pasoeroean fungeerden als doorgangskamp voor vrouwen en kinderen. Doordat de evacuatie begin augustus 1946 stagneerde, duurde het verblijf in het kamp voor een groep van 136 vrouwen en kinderen uit kamp Poespo langer dan voorzien. In het schoolgebouw stond alleen schoolmeubilair, geen bedden met matrassen. In vier lokalen was elektrisch licht, elders werden olielampjes gebruikt. Men kreeg 300 gram rijst per persoon per dag, tempeh, tahoe en groenten. Men moest zelf koken met gebrekkig keukengerei, het eigen keukengerei was achtergebleven in kamp Poespo. Toiletten waren er voldoende. Ook waren voldoende medicijnen aanwezig. Ernstig zieken werden overgebracht naar een ziekenhuis in Pasoeroean. In september, toen het gebouw weer als schoolgebouw nodig was, werden de evacués overgebracht naar sociëteit Harmonie.
Commandant: Hardjo
Bewaking: stadspolitie
Kampleiding: mw. L.A. Luijcks-Spier; mw. E.E. von Enden-Frackers