English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Bodjong in Poerbolinggo

Plaats: Poerbolinggo
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Poerbolinggo ligt enkele tientallen kilometers van de zuidkust van Midden-Java. De suikerfabriek Bodjong lag ongeveer 3 kilometer ten zuiden van Poerbolinggo.
In de periode 08 december 1945 - 29 maart 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen
Aantal geïnterneerden: 350
Aantal doden: 4
Informatie: Op 8 december 1945 werden op het terrein van de suikerfabriek Bodjong jongens en mannen ondergebracht die eerder in Poerwokerto geïnterneerd waren geweest. Het kamp bestond uit drie gebouwen, de blokken A, B en C. Begin februari 1946 werd een vierde gebouw in gebruik genomen, blok D, aan de overkant van de weg. De mannen en jongens sliepen aanvankelijk op de grond, later werden baleh-baleh verschaft. Elektrisch licht was er niet. Het eten was zeer slecht, voor drinkwater was één kraan beschikbaar. Medische zorg ontbrak, medicijnen waren er niet. Ernstig zieken werden overgebracht naar het ziekenhuis Tringgilin. Er heerste malaria. In maart 1946 werd het kamp ontruimd, de jongens en mannen werden in meerderheid overgebracht naar een kamp op het terrein van de suikerfabriek Klampok bij Poerwaredja.
Kampleiding: dr. A.C. Zwaan