English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Bendoel in Poerwakarta

Plaats: Poerwakarta
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Poerwakarta ligt ten noordwesten van Bandoeng (West-Java). Bendoel lag ongeveer 6 kilometer ten zuiden van Poerwakarta, aan de weg naar Bandoeng.
In de periode 02 december 1945 - 05 mei 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Andere naam: Huize Diana
Aantal geïnterneerden: 147
Informatie: In Huize Diana, een hoog op een heuvel gelegen huis in Bendoel, werden vanaf begin december 1945 een kleine 150 mensen gevangen gehouden. Zij waren afkomstig uit de politiekazerne in Poerwakarta. Men kreeg dagelijks slechts één kleine rijstmaaltijd en thee. Ambonese gezinnen kregen familiebezoek en kwamen zo aan extra eten. Toiletten waren er onvoldoende, men kon baden in een riviertje. In mei 1946 werd het kamp geëvacueerd. De gevangenen werden per trein, in een geblindeerde wagon, naar Batavia vervoerd. Onderweg overnachtten zij in het Zendingsziekenhuis in Tjikampek, waar goed eten en schone kleren werden verstrekt.