English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Zusterschool in Poerworedjo

Plaats: Poerworedjo
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Poerworedjo ligt in het zuiden van Midden-Java, ten westen van Djokjakarta. De lagere school voor meisjes van de Zusters Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart stond in het centrum van de stad.
In de periode april 1946 - 19 juli 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Mariaschool
Aantal geïnterneerden: 109
Informatie: In april 1946 werden in de Zusterschool vrouwen en kinderen uit Poerworedjo en omgeving ondergebracht. Zij waren eerder geïnterneerd geweest in het Militaire Ziekenhuis. Ze werden goed behandeld, de bewakers waren niet vijandig. Iedereen had een redelijke slaapplaats. De sanitaire voorzieningen waren redelijk, maar er was slechts één kraan met weinig drinkwater. Er heerste veel malaria, maar de medische zorg was goed. In juli werd het kamp ontruimd. Wie niet koos voor vertrek op eigen risico werd via Gombong en Solo naar Semarang geëvacueerd.