English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Ziekenzorg/Boemikamp in Soerakarta/Solo

Plaats: Soerakarta/Solo
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Soerakarta (Solo) ligt ten noordoosten van Djokjakarta (Midden-Java). Het Ziekenzorg-complex lag aan de Mangkoeboemenweg, in het noordwesten van de stad.
In de periode november 1944 - 15 juni 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Ziekenzorg II
Aantal geïnterneerden: 4.046
Aantal doden: 90 (25 november 1943-15 juni 1945)
Informatie: Vanaf november 1943 fungeerden de ommuurde ziekenhuispaviljoens van het ziekenhuis Ziekenzorg als interneringskamp voor vrouwen en kinderen uit Oost-Java. Vanwege toenemend plaatsgebrek werd het kamp in november 1944 samengevoegd met het naastgelegen Boemikamp, dat uit een hoofdgebouw met polikliniek en vijftien barakken van hout en bamboe bestond en tot oktober 1944 als opvangkamp had gediend. Een smalle gang langs de woning van de Japanse commandant en de onderkomens van de bewakers vormde de verbinding tussen beide kampen. Die werd door de geïnterneerden het 'Nauw van Calais' genoemd. Eind mei en begin juni 1945 werden beide ontruimd, waarbij de geïnterneerden werden verspreid over diverse kampen in Moentilan, Ambarawa, Banjoebiroe en Semarang.
Kampleiding: zr. G. Smid
Literatuur: Feenstra-Bosman, A.W., Tjihapit Bandoeng, kamp Solo, Lampersari Semarang. Kampdagboek van Anneke Bosman [2002])
Lenderink-Talsma, E., Vierduizend mensen en één koeiekop. Een waargebeurd verhaal van een familie in het Jappenkamp (Amsterdam 1993)
Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, Onder de gevreesde vloedgolf. Onze missie in oorlogstijd [1948])