English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Ziekenzorg in Soerakarta/Solo

Plaats: Soerakarta/Solo
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Soerakarta (Solo) ligt ten noordoosten van Djokjakarta (Midden-Java). Het Ziekenzorg-complex lag aan de Mangkoeboemenweg, in het noordwesten van de stad.
In de periode 25 maart 1942 - september 1943 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Andere naam: Ziekenzorg I
Aantal geïnterneerden: 50
Informatie: Het moderne ziekenhuis Ziekenzorg was begin april 1942 op last van de Japanse autoriteiten ontruimd naar het Zendingshospitaal, elders in Soerakarta. Het werd gebruikt voor de internering van 'Europese' mannen uit Soerakarta en omgeving. Zij werden ondergebracht in de ziekenhuispaviljoens, die ommuurd waren. In september 1943 werden de mannen overgebracht naar Ngawi en ging Ziekenzorg dienen als interneringskamp voor vrouwen en kinderen.
Kampleiding: dr. C.P. van Leeuwen

In de periode november 1943 - november 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Ziekenzorg II
Aantal geïnterneerden: 2.944 (circa)
Aantal doden: 90 (25 november 1943-15 juni 1945)
Informatie: Vanaf november 1943 fungeerden de ommuurde paviljoens van het ziekenhuis Ziekenzorg als interneringskamp voor vrouwen en kinderen uit Oost-Java. Vanwege toenemend plaatsgebrek werd het kamp in november 1944 samengevoegd met het naastgelegen Boemikamp.
Commandant: Sakai Sadao; Yamada
Hoofdbewakers: Fanakoshi; Lichiumi; Nakazawa; Sai; Sasagaki; Hashimoto; Matsumiya; Matsuoka; Takano; Okada Eigaku; Arai; Hanayama; Hisahara; Kanemura; Kaneyama; Kure; Matsubara; Matsumara; Nishimura; Ohihari; Tanaka; Yamamoto Toshio
Bewaking: inheems politiepersoneel; heiho's
Literatuur: Feenstra-Bosman, A.W., Tjihapit Bandoeng, kamp Solo, Lampersari Semarang. Kampdagboek van Anneke Bosman [2002])
Alt, M.A., Ons kampleven gedurende de Japansche en republikeinsche bezetting (Soerabaja [ca. 1947])
Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, Onder de gevreesde vloedgolf. Onze missie in oorlogstijd [1948])