English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Telogo in Blitar

Plaats: Blitar
Residentie: Oost-Java
Regio: Java
Ligging: Blitar ligt op Oost-Java, ten zuidoosten van Madioen en ten zuidwesten van Malang. Telogo lag ongeveer 5 kilometer ten oosten van Blitar.
In de periode 05 januari 1946 - 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 156
Informatie: In een zestal huizen in het centrum van Telogo werden begin januari 1946 vrouwen en kinderen ondergebracht die eerder in de pastorie in Blitar geïnterneerd waren. Meubilair was er nauwelijks, men sliep op de grond. Oude zieke vrouwen kregen de zeven beschikbare baleh-baleh. Bij gebrek aan elektriciteit kwam het licht van olielampen. Men ontving per persoon per dag 200 gram rijst, 500 gram ketela, 20 gram suiker en 40 gram gedroogde vis. Elk huis had een eigen keuken. Er waren zes putten met goed water. Omdat de toiletten onvoldoende waren, werden latrines aangelegd. Kleding was schaars, de meeste geïnterneerden hadden alleen de kleding die ze aanhadden. Ook geld voor het bijkopen van voedsel had men niet. Medische zorg werd verleend door vier verpleegsters. Op zeker moment waren dertien kampbewoners opgenomen in het ziekenhuis in Blitar. Begin juli werd een groep vrouwen en kinderen overgebracht naar kamp Pakoenden, de resterende vrouwen en kinderen werden later in 1946 naar kamp Petjinan in Toeloengagoeng overgebracht.
Kampleiding: mw. A. Voorbij

In de periode april 1947 - [1947] was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 167
Informatie: Vanaf april 1947 fungeerde een zestal huizen in het centrum van Telogo als kamp voor mensen die voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen (warga negara Indonesia). Zij waren afkomstig uit de kampen Petjinan (Toeloengagoeng) en Pakoenden (Blitar).
Kampleiding: mw. P.A. Mesman