English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Gevangenis in Makassar

Plaats: Makassar
Residentie: Zuid- en Zuidoost-Celebes
Regio: Celebes
Ligging: Makassar ligt aan de zuidwestkust van Celebes (Sulawesi). De gevangenis stond aan het Hooge Pad, in het centrum van de stad.
In de periode maart 1942 - 03 april 1942 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: De boei
Aantal geïnterneerden: 1.200 (circa)
Informatie: De gevangenis van Makassar was van begin maart tot 3 april 1942 interneringskamp voor krijgsgevangen marinepersoneel en een klein aantal KNIL-militairen. Het ging in meerderheid om Nederlandse overlevenden van de Slag in de Javazee (Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java) en marine- en koopvaardijpersoneel dat aan boord was van de evacuatieschepen Tjisaroea (JCJL) en Duymaer van Twist (KPM) die door de Japanse marine bij hun ontvluchtingspoging van Tjilatjap waren opgebracht. De gevangenis was met 50 man per cel overvol, terwijl voeding en hygiënische omstandigheden slecht waren. Ernstig zieken werden overgebracht naar de Op ten Noort, een KPM-schip dat in 1941 als marine-hospitaalschip was ingericht en na de Slag in de Javazee door de Japanse marine naar Makassar was gedirigeerd. In de loop van maart werden de geïnterneerden in groepen overgebracht naar het infanteriekampement van het KNIL elders in Makassar, dat tot juni 1944 het centrale krijgsgevangenkamp op Celebes was.
Literatuur: Stolk, T. en P. Seth Paul, Hoe het ons verging... op Zuidwest Celebes en omliggende eilanden (Emmen [1994])
Jorisch, H., Rood voor. Herinneringen van Hans Jorisch, krijgsgevangene van de Japanners in Nagasaki (Amsterdam 1990)
Legemaate, H.J., A.J.J. Mulder en M.G.J. van Zeeland, Hr. Ms. Kruiser 'De Ruyter' 1933-1942 (Purmerend 1999)

In de periode juli 1943 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Informatie: In juli 1943 werden in de gevangenis in Makassar ongeveer 100 mannen uit het evacuatiekamp te Pekato opgesloten. Dit waren ex-KNIL-militairen aan wie in maart 1942 eerst toestemming was verleend om zich bij hun gezin te voegen.