English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Baros 6 in Tjimahi

Plaats: Tjimahi
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Tjimahi ligt in West-Java, ten noordwesten van Bandoeng. Het kampement van het Depot Mobiele Artillerie lag aan de Barosweg en de Willemstraat, in het zuiden van Tjimahi.
In de periode april 1942 - juli 1942 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Kampement Depot Mobiele Artillerie, Baros II (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 200
Informatie: De woonhuizen en gebouwen van het kampement van het Depot Mobiele Artillerie werden van april tot juli 1942, omheind met prikkeldraad, als krijgsgevangenkamp gebruikt. In juli werden de krijgsgevangenen afgevoerd naar het 15de Bat. in Bandoeng.
Hoofdbewakers: Shimomya; Segami; Kunimoto; Mori; Oyama
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen; heiho's

In de periode december 1942 - 17 juli 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Kampement Depot Mobiele Artillerie, Bunsho II Kamp 6, Baros II (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 1.200
Informatie: In december 1942 werden vrouwen en kinderen uit Tjimahi en omgeving geïnterneerd in het kampement van het Depot Mobiele Artillerie. Zij werden ondergebracht in onderofficiershuisjes, voor het grootste deel twee-onder-één-kap huisjes met een grote en twee kleine kamers, een keuken en een badkamer. Op 17 juli 1944 werden de vrouwen met hun kinderen overgebracht naar kamp Tjihapit in Bandoeng. Zij werden gedwongen vijftien jongens van 13 jaar of ouder in Tjimahi achter te laten.
Commandant: lt. Wakamatsu Shizuo; kpt. Takagi Seigo; lt. Kashara Gengo
Hoofdbewakers: Shimomya; Segami; Kunimoto; Mori; Oyama
Kampleiding: mw. R. Minderman

In de periode 19 juli 1944 - 23 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: jongens
Andere naam: Kampement Depot Mobiele Artillerie, Bunsho II Kamp 6, Willemskamp (centraal kampziekenhuis), Jongenskamp Baros, Baros II (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 1.635
Informatie: Op 21 juli 1944 arriveerden negen mannen en een twintigtal oudere jongens uit het 4de en 9de Bat., een kamp elders in Tjimahi, in het kampement van het Depot Mobiele Artillerie (Baros 6) in Tjimahi. Zij hadden opdracht gekregen om daar de organisatie van een jongenskamp op poten te zetten. Kampleider werd G.A. Schotel. Schotels rechterhand werd Jaap Moolenaar, die de leiding over de kampadministratie kreeg. Bram Nauta werd hoofd van de keuken, de artsen Wins en Baartman werden verantwoordelijk voor de medische verzorging. Het kamp was verdeeld in blokken - I en II aan de Baroskant, III en IV aan de Willemstraat. In april 1945 werden de blokken aan de Willemstraat samengevoegd en overgebracht naar de Baroskant, om aan de Willemstraat ruimte te maken voor het centrale kampziekenhuis. De blokken waren in secties verdeeld, met aan het hoofd van elke sectie een kumicho (sectiecommandant), meestal een volwassen man. Daarnaast had elk huisje een huishoofd, meestal een wat oudere jongen. In een huisje woonden negen tot tien mensen. Elk huisje was voorzien van stromend water en elektriciteit, maar per huisje was slechts één afgeschermd lichtpunt toegestaan en er was gebrek aan gloeilampen. Zowel aan de Baroskant als aan de Willemstraat waren een toko en een kampkeuken. Bij de kampkeuken werd het eten per cluster huisjes afgehaald en onder de bewoners verdeeld. In de tuintjes achter de huizen werden groenten geteeld, als aanvulling op het voedselrantsoen. Vanaf juni 1945 moest de oogst van de tuintjes worden afgeleverd bij de kampkeukens, om voor het gehele kamp te worden gebruikt. Het sluiten van de toko en het onthouden van voedsel werden gebruikt als collectieve straf voor (verboden) handel en smokkel van voedsel. Corvees buiten het kamp werden betaald met corveeloon en boden de gelegenheid om aan extra voedsel en nieuws te komen. Onderwijs werd oogluikend toegestaan, terwijl vrijwel wekelijks kerkdiensten werden gehouden.
Commandant: kpt. Takagi Seigo
Hoofdbewakers: Shimomya; Segami; Kunimoto; Mori; Oyama
Kampleiding: G.A. Schotel
Literatuur: Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)
Liesker, H.A.M. e.a., 2603-1945, jongens in de mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. (Waddinxveen 1993)
Heijmans-van Bruggen, M.P. en E. Broers (red.), Dagboeken geschreven in jongenskamp Baros 6 (Amsterdam 2003)

In de periode 23 augustus 1945 - 23 november 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Andere naam: Kampement Depot Mobiele Artillerie, Willemskamp (centraal kampziekenhuis), Baros III (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 1.700
Informatie: Op 20 augustus 1945 meldde kampcommandant Takagi Seigo de Europese kampleiding dat Japan had gecapituleerd en kwamen extra voedsel en medicijnen het kamp binnen. Op 22 augustus hield kampleider Schotel een toespraak waarin hij de Japanse capitulatie bekend maakte, en meldde dat de Japanners de ex-geïnterneerden moesten beschermen en het kampregime gehandhaafd zou blijven. Enkele dagen later werden de heiho's die het kamp bewaakten, vervangen door Japanse soldaten. Aan het gedek was veel ruilhandel. Ex-geïnterneerden verlieten op eigen houtje het kamp om op zoek te gaan naar familie. Op 9 september werden de zieken uit het hospitaal aan de Willemstraat overgebracht naar het Julianaziekenhuis in Bandoeng. In de loop van oktober zochten mannen, vrouwen en kinderen uit de omgeving hun toevlucht in het kamp. In de tweede helft van november werd het kamp ontruimd naar het kampement van de Bergartillerie, elders in Tjimahi.
Commandant: kpt. Takagi Seigo
Kampleiding: G.A. Schotel