English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Artilleriekampement in Tjilatjap

Plaats: Tjilatjap
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Tjilatjap ligt aan de zuidkust van Midden-Java. Het artilleriekampement lag in het zuidoosten van de stad.
In de periode 15 maart 1942 - 05 februari 1943 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Kamp 2, Nieuwe kamp, TANIA-kamp (Tot Amerika Nederlands-Indië Aanvalt)
Aantal geïnterneerden: 4.950
Aantal doden: 80 (alle kampen in Tjilatjap)
Informatie: In de eerste weken na de capitulatie van het KNIL werden in het artilleriekampement in Tjilatjap, dat nog in aanbouw was, Britse, Australische en KNIL-militairen geïnterneerd. Enkele honderden Javaanse krijgsgevangenen kwamen spoedig vrij, de andere krijgsgevangenen werden overgebracht naar Tjimahi. Het kampement werd vervolgens, samen met het infanteriekampement elders in Tjilatjap, gebruikt voor de internering van 'Europese' krijgsgevangenen uit het 15de Bat. in Bandoeng. Het harde bewind van de luitenants Hiruyama en Takita in beide kampementen kostte enkele tientallen krijgsgevangenen het leven. Na een inspectie op 27 augustus door generaal-majoor Saito, commandant van alle krijgsgevangenkampen op Java, werd de Japanse kampleiding vervangen en werd het regime milder. In februari 1943 werden de krijgsgevangenen overgebracht naar het 4de en 9de Bat. in Tjimahi en het 15de Bat. in Bandoeng.
Commandant: lt. Takita; maj. Ebiko Koshitaro; kpt. Shono Eji
Hoofdbewakers: Suzuki Susumu; Ando; Yasui; Hasegawa; Uchiyama; Ishikawa; Hiramatsu; Sakamoto; Ishii; Fujii; Nakahara; Okumura
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: lt.-kol. H. Poulus
Literatuur: Scholten, P., Op reis met de 'Special party'. Oorlogs- en kampherinneringen van P. Scholten (Leiden 1971)
Sorgdrager, D., Kamperen met oom Nippon (Oosterbeek 2007-2)
Brendgen, J.H.J., Belevenissen van een K.N.I.L.-officier in de periode 1942-1950. Militaire ervaringen vo?o?r en bij politië?le akties ([Haarlem] [1980])