English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: collectie 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
15. Verzamelde documenten van particuliere schenkers
Inleiding
Inventaris
15.04. Kampen, gevangenissen en transporten
15.04.3. burgerkampen
15.04.3.5. Hongkong
2407-3838 Kamparchief van het Dutch Community Committee (D.C.C.) in Stanley Civil Internment Camp in Hongkong, 1942-1945.
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inventaris
15. Verzamelde documenten van particuliere schenkers
Inventaris
15.04. Kampen, gevangenissen en transporten
15.04.3. burgerkampen
15.04.3.5. Hongkong
2407-3838
Kamparchief van het Dutch Community Committee (D.C.C.) in Stanley Civil Internment Camp in Hongkong, 1942-1945.
Datering:
1942-1945.
NB:
Inzender: Ministerie van Buitenlandse Zaken (via Consulaat der Nederlanden in Hongkong), 1947.
Op 27 december 1941 meldde D.G.E. Middelburg, waarnemend Consul-generaal, per codetelegram, dat Hong Kong was gevallen. Nationaal Archief (NA), Den Haag, archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), Londens Archief en daarmee samenhangende archieven, (1936-) 194-1945 (-1958), nummer toegang 2.5.8, inventarisnummer #. Behalve de eilanden in de Pacific zoals Guam en Wake, viel Hongkong het eerste van alle koloniën in Japanse handen.
Op 2 januari 1942 stelde de Japanners het Civil Administration Departement in. Alle Britse, Amerikaanse, Noorse, Nederlandse en Belgische onderdanen werden in januari 1942 ondergebracht in het Stanley Civil Internment Camp. Circa 2800 mannen, vrouwen en kinderen werden hier ondergebracht. In opdracht van de Japanners woonden de geïnterneerden nationaliteitsgewijze bijeen. De interne organisatie van het kamp werd overgelaten aan de geïnterneerden. Iedere nationaliteit vormde zijn eigen bestuur. Sommige bestuurlijke aangelegenheden, op het terrein van veiligheid en voedselvoorziening, werden op centraal niveau tussen de aanwezige nationaliteiten geregeld, zoals een Camp Disciplinary Tribunal, een International Welfare Committee en een International Canteen.. In 1944 kwam kamp Stanley onder militair beheer.
In het kamp zaten circa 30 Nederlanders. De voorzitters van de Dutch Community Committee (D.C.C.) waren achtereenvolgens: N.A. Bolt; A.C. Offenberg; A.W. de Broekert en J.M. Morhaus. Contacten met de buitenwereld verliepen via de Zweedse legatie in Tokio, die de Nederlandse belangen behartigde
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS