English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: collectie 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
15. Verzamelde documenten van particuliere schenkers
Inleiding
Inventaris
15.05. Bestuur en politiek
15.05.3. Japans bestuur
1298 Mededelingen en berichten uit de Kan Po (verordeningenblad van Japans bestuur op Java) tijdens de Japanse bezettingstijd, 1942-1945.
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inventaris
15. Verzamelde documenten van particuliere schenkers
Inventaris
15.05. Bestuur en politiek
15.05.3. Japans bestuur
1298 Mededelingen en berichten uit de Kan Po (verordeningenblad van Japans bestuur op Java) tijdens de Japanse bezettingstijd, 1942-1945.
Ontwikkelingsstadium:
afcshriften IA
NB:
Indonesische teksten vertaald door R. de Bruin
Pendjelasan Osamu Seirei no. 36 dan no. 37-Uiteenzetting inzake Militaire Verordening no. 36 en no. 37;
Berita Gunseikanbu: Peringatan kepada bangsa Belanda Indo-Bekendmaking van het Militair Gezag: Waarschuwing aan de Ino-Europeanen, januari 1943;
Garis-garis besar tentang badan Pendidikan pemimpin Seinendan Daerah, Algemene regels inzake het opleidingsinstituut voor leiders van de Territoriale Seinendan, mei 1943;
Soesoenan dan pimpinan Djawa Seinendan-De organisatie en leiding van de Javaanse Seinendan, mei 1943;
Petoendjoek bagi GIIN-Handleiding voor Raadsleden, 1943;
Pidato radio P.T. Naimubutyoo. Pendengar-pendengar jang terhormat-Radiotoespraak van Zijne Hoogedelgestrenge het Hoofd van Binnenlandse Zaken. Geachte luisteraars, september 1943
Keterangan Gunseikan-Verklaring van het Hoofd van het Militair Gezag, januari 1944;
Pidato Soomubutyoo-Rede voering van het Hoofd van Algemene Zaken, januari 1944;
Djawaban Atas pertanjaan Saikoo Sikikan pada sidang Tyuuoo Sangi-in jang ke-3-beantwoording van de probleemstelling van de Opperbevelhebber in de derde zitting van de Centrale Adviesraad, mei 1944;
- Poetoesan Sidang-istimewa Tyuuoo Sangi-in ke-5 -
- Pengoemoeman Gunseikanbu-Bekendmaking Militair Gezag, september 1944;
Makloemat Saikoo Sikikan no.6-Besluit van de Opperbevelhebber no. 6, september 1944;
Kepoetoesan mosi-Motie, november 1944
Oesoel-oesoel dan mosi (Sidang Tyuuoo Sangi-in ke-7)-Voorstellen en moties (7de Vergadering van de Centrale Adviesraad), maart 1945;
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS