English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: collectie 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
13. Federatie van ex-illegale Werkers in Indië (FIWI) (1946-1955)
Inleiding
Naam bestand: Federatie van ex-Illegale werkers in Indië (F.I.W.I.)
Periode: 1946-195 (1964)
Taal van het archiefmateriaal: Nederlands en Maleis
Archiefbewaarplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Archiefbloknummer: Collectie 400
Archiefvormers: Federatie van ex-Illegale Werkers in Indie (F.I.W.I.) en de Afdeling Nederland
13.1.1. Omschrijving inhoud
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inventaris
13. Federatie van ex-illegale Werkers in Indië (FIWI) (1946-1955)
Inleiding
13.1.1. Omschrijving inhoud
Besluit van de Directeur van Justitie van 2 januari 1947, nr. J.A. 5.2/1/1, Javasche Courant van 25 maart 1947, nr. 24, (erkenning van de F.I.W.I. als rechtspersoon).
De vereniging had tot doel (Statuten 1946, art. 2):
- alle personen, ongeacht ras of rang, die tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië illegaal werk hebben verricht, in een organisatie te verenigen;
- De materiele en geestelijke verzorging van bedoelde personen en/of hunne betrekkingen en hunne rechten voor te staan;
- Het verzamelen van alle feiten en gegevens welke betrekking hebben op het illegale werk en zonodig publicatie hiervan;
- Het blijk geven van waardering aan personen die aan bedoeld illegaal werk hebben deelgenomen.
De F.I.W.I. had haar standplaats in Bandoeng. De vereniging werd geleid door een "Hoofdbestuur" van tenminste 7 leden. Het Hoofdbestuur koos uit haar midden een "Dagelijks Bestuur", belast met de afwikkeling van lopende zaken. In 1948 telde de F.I.W.I. acht afdelingen en 5 correspondentschappen.
De vereniging bestond uit: gewone leden, ereleden, buitengewone leden en donateurs. Het lidmaatschap stond open voor alle personen, die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië aantoonbaar illegaal werk hadden verricht (Statuten, art. 4). Donateurs waren personen, die sympathiseerden met de doelstelling van de vereniging. Zij hadden geen stemrecht en hoefden geen verklaring, als bedoeld in artikel 4 van de Statuten, te overleggen.
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS