English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: collectie 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
Inleiding
Inventaris
08.03. Het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdrijven
Bij terugkeer van de Nederlands-Indische regering in Batavia kwam de vervolging van oorlogsmisdadigers op gang. Aanvankelijk was de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) vrijwel het enige orgaan dat de beschikking had over gegevens van gepleegde oorlogsmisdrijven. Deze taak werd in 1945 overgenomen door het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers en de auditeurs-militair bij de Temporaire Krijgsraden (zie inv.nrs. 368-437)
Het Regeringsbureau werd ingesteld bij gouvernementsbesluit van 11 september 1945, nr. 12.
3577-3590 Processen-verbaal van getuigenverhoren van het Subbureau van het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdrijven in Nederland, 1946-1947.
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inventaris
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
Inventaris
08.03. Het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdrijven
3577-3590 Processen-verbaal van getuigenverhoren van het Subbureau van het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdrijven in Nederland, 1946-1947.
Datering:
1946-1947.
NB:
zie bijlage 13
Openbaarheid:
Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Het Subbureau van het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdrijven in Nederland werd ingesteld op 1 augustus 1946 door het Commissariaat voor Indische Zaken. De oprichting was bedoeld om de in Nederland aangekomen evacuees uit Nederlands-Indie als getuigen te horen betreffende oorlogsmisdrijven. Het Subbureau stond onder leiding van reserve-kapitein voor speciale diensten G. Benders, W. Th. Spier, oud-hoofdcommissaris van Politie in Nederlands-Indie en C.S. Sant, oud-procuratiehouder van de Nederlandse Handelmaatschappij te Medan. Alle drie hadden voorheen deel uitgemaakt van de Netherlands War Crimes Investigation Team in Singapore en Medan. Door het Subbureau werden circa 447 getuigen verhoord. Op 31 maart 1948 werd het Subbureau geliquideerd.
Tokio krijgsgevangenkamp nr. 7 (Sendai krijgsgevangenkamp nr. 5), Kamaishi Honshu (Japan), Kerstmis 1944, J.P. van Dongen.
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS