English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: collectie 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
Inleiding
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inventaris
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
Inleiding
Naam bestand: Stukken "Oorlogsmisdrijven" (OM) in Nederlands-Indië
Periode: 1945-1947
Archiefbloknummer: Collectie 400
Omvang: 6 strekkende meter
Taal van het archiefmateriaal: Nederlands, Maleis en Engels
Soort archiefmateriaal: Getypte en gefotokopieerde documenten
Archiefbewaarplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Archiefvormers:
- The Netherlands War Crimes Investigation Team;
- The Allied Land Forces South East Asia;
- Het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers;
- The Netherlands Forces Intelligence Service;
- De Raad van Justitie te Medan;
- Commissie Onderzoek Gedragingen Marinepersoneel
Archiefvorming: De stukken van het OM-bestand zijn gedeeltelijk afkomstig van het Regeringsbureau tot nasporing van Oorlogsmisdrijven, ressorterend onder het Parket van de procureur-generaal te Batavia van het Departement van Justitie in Nederlands-Indië. Het bureau stond onder leiding van mr. A.P.M. Audretsch. Het "OM-bestand" werd samengesteld (1970) ter ondersteuning van het onderzoek van L. de Jong. Het bestaat in hoofdzaak uit een serie rapporten, en processen-verbaal van getuigenverhoren.
Aanwijzing gebruiker: Het bestand is beperkt openbaar. Zie procedure
Verwant archiefmateriaal
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Nationaal Archief Den Haag
- De Oorlogsgids www.nationaalarchief.nl
Publicaties:
- Prof.mr. J.E. Jonkers, De Indische Strafwetgeving inzake oorlogsmisdrijven, in: Indonesië, tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied, juli 1947, 1e jrg. nr. 1, blz. 63-81;
- History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the laws of war, compiled by the United Nations War Crimes Commission, London,1948 (rapport).
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS