English / Engels
Uw zoekacties:
 400 Indische Collectie
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar.

De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 4212; 4215; 4291; 4549; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7669; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7670-7671; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
Inleiding
titel collectie
collectievormer
omvang
citeer- en aanvraaginstructie
periode van ontstaan
ordening van de archiefbestanddelen
aanvullingen
wettelijke status
reproductiebeperkingen
taal van de archiefbescheiden
materiële staat
bewerking
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
titel archief
archiefvormer
omvang
periode van ontstaan
aard van de archiefbestanddelen
400 Indische Collectie
Inventaris
Indische Collectie
Inleiding
aard van de archiefbestanddelen
De Indische collectie bevat enkele kleine archiefbestanden van onder andere de volgende instellingen en personen opgenomen:
* Temporaire Krijgsraden / Hoog Militair Gerechtshof - Nederlands-Indië (Japanse oorlogsmisdrijven) (rubriek 7)
* Opsporingsdienst Overledenen (ODO) - Batavia (rubriek 11)
* Commissie Verzetsster Oost-Azië (rubriek 12)
* Federatie van ex-illegale werkers in Nederlands- Indië (FIWI) (rubriek 13)
* Audretsch, A.P.M. (jurist Netherlands War Crimes Investigation Team in Singapore) (rubriek 10)
* Weerd, K.A. de (jurist Tokio-tribunaal) (rubriek 9)
De collectie is vanaf 1946 aangelegd door middel van schenkingen van repatrianten uit het toenmalige Nederlands-Indië en bevat verder in hoofdzaak persoonlijke verslagen, brieven en ambtelijke rapportages. De collectie is steeds aangevuld met nieuwe aanwinsten en is dan ook niet afgesloten.
Het materiaal heeft betrekking op de Japanse bezetting, het Japanse bestuur (inclusief het opsporingsapparaat), internerings- en krijgsgevangenkampen, verzet, vervolging en Japanse oorlogsmisdaden, de Indonesische revolutieperiode en de repatriëring. Ook andere documenten over militaire, politieke, sociale en culturele aangelegenheden uit de periode 1940-1950 zijn in de collectie aanwezig.
selectie, vernietiging en bewerking
aanvullingen
verwante collecties
Kenmerken
Datering:
1945-1989 (1996-heden)
over het archief:
Het RIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Omvang:
80 meter
Trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS