English / Engels
beacon
Uw zoekacties: Indische kampen

Barongan C in Djokjakarta

Plaats: Djokjakarta
Residentie: Midden-Java
Regio: Java
Ligging: Djokjakarta ligt in het zuiden van Midden-Java. Barongan lag ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Djokjakarta.
In de periode 07 juni 1946 - [1947] was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 150
Informatie: Op het terrein van de suikerfabriek Barongan werden door de republikeinen mannen, vrouwen en kinderen uit de omgeving geïnterneerd. Zij werden ondergebracht in drie dicht bij elkaar gelegen huizen, die als afzonderlijke kampen werden aangeduid. Kamp C was ondergebracht in een huis van een employé aan een zijweg naar Ganjoeran. De kamers van het huis waren overvol. Meubilair was er niet of nauwelijks, men sliep op matjes op de grond. Elektrisch licht was er niet, voor lampolie moest betaald worden. Het eten was slecht. Drinkwater kwam uit tanks en was voldoende, hoewel men in tijden van droogte zuinig moest zijn. Boven een open sloot waren toiletten en washokken. Medicijnen waren er niet. Een enkele keer kwam een dokter op bezoek. Zieken werden verzorgd in de ziekenkamer in Kamp C. Het kamp werd tweemaal door vertegenwoordigers van het Rode Kruis bezocht, op 19 augustus en 4 december 1946. Na het eerste bezoek van het Rode Kruis kwamen extra Rode Kruispakketten uit het depot in Djokjakarta beschikbaar.
Kampleiding: mw. W.H. van der Beek-Puyt