Nederlands / Dutch
Your search:
 400 Indische Collectie ( Indische kamparchieven ENG )
 
 
Search this archive
 
 
 
 
 
Inventory
Indische Collectie
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: archief 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
08.1. Inleiding
400 Indische Collectie
Indische Collectie
Inventaris
08. OM-bestand in Nederlands-Indië (1945-1947)
08.1. Inleiding
Organisatie: Indische kamparchieven ENG
Naam bestand: Stukken "Oorlogsmisdrijven" (OM) in Nederlands-Indië
Periode: 1945-1947
Archiefbloknummer: Collectie 400
Omvang: 6 strekkende meter
Taal van het archiefmateriaal: Nederlands, Maleis en Engels
Soort archiefmateriaal: Getypte en gefotokopieerde documenten
Archiefbewaarplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Archiefvormers:
- The Netherlands War Crimes Investigation Team;
- The Allied Land Forces South East Asia;
- Het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers;
- The Netherlands Forces Intelligence Service;
- De Raad van Justitie te Medan;
- Commissie Onderzoek Gedragingen Marinepersoneel
Archiefvorming: De stukken van het OM-bestand zijn gedeeltelijk afkomstig van het Regeringsbureau tot nasporing van Oorlogsmisdrijven, ressorterend onder het Parket van de procureur-generaal te Batavia van het Departement van Justitie in Nederlands-Indië. Het bureau stond onder leiding van mr. A.P.M. Audretsch. Het "OM-bestand" werd samengesteld (1970) ter ondersteuning van het onderzoek van L. de Jong. Het bestaat in hoofdzaak uit een serie rapporten, en processen-verbaal van getuigenverhoren.
Aanwijzing gebruiker: Het bestand is beperkt openbaar. Zie procedure
Verwant archiefmateriaal
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Nationaal Archief Den Haag
- De Oorlogsgids www.nationaalarchief.nl
Publicaties:
- Prof.mr. J.E. Jonkers, De Indische Strafwetgeving inzake oorlogsmisdrijven, in: Indonesië, tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied, juli 1947, 1e jrg. nr. 1, blz. 63-81;
- History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the laws of war, compiled by the United Nations War Crimes Commission, London,1948 (rapport).
Attributes
Date:
1946-1984
Public:
Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
Volume:
80 meter
Category:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS