Nederlands / Dutch
Your search:
 400 Indische Collectie ( Indische kamparchieven ENG )
 
 
Search this archive
 
 
 
 
 
Inventory
Indische Collectie
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: archief 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
07. Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
07.1. Inleiding
400 Indische Collectie
Indische Collectie
Inventaris
07. Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
07.1. Inleiding
Organisatie: Indische kamparchieven ENG
Naam archiefbestand: Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
Periode: (1945) 1946-1949
Archiefbloknummer: Collectie 400
Taal van het archiefmateriaal: Maleis, Engels en Nederlands
Soort archiefmateriaal: Getypte en gefotokopieerde documenten
Archiefbewaarplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Archiefvormers: Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
Samenvatting inhoud archief: Het archiefbestand bestaat hoofdzakelijk uit vonnissen. In een enkel geval zijn de processen-verbaal van de zitting opgenomen en de beschikkingen van de Auditeur Militair tot verwijzing naar de Temporaire Krijgsraden.
Inhoud en structuur: Als uitvloeisel van internationale afspraken kreeg elk geallieerd land de mogelijkheid geboden naar het geldende recht Japanse oorlogsmisdadigers te berechten, de zogenaamde "minor war criminals". De berechting van oorlogsmisdadigers werd opgedragen aan de zogenaamde "Temporaire Krijgsraden". Deze krijgsraden deden uitspraak in hoogste instantie. Bestaande regelgeving moest op tal van punten worden aangepast en/of gewijzigd om de rechtspraak over oorlogsmisdadigers door de "Temporaire Krijgsraden" mogelijk te maken. De Krijgsraden waren voorzien in de Herziene Rechtspleging bij de Landmacht, vastgesteld bij ordonnantie van 28 juni 1945 (Stb. 1945/112) en gewijzigd op 29 augustus 1945 (Stb. 1945/126).
Het laatste vonnis werd uitgesproken op 24 december 1949, drie dagen vóór de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië.
Aanwijzingen voor de gebruiker: De serie vonnissen en de serie processen-verbaal van getuigenverhoren zijn nader toegankelijk gemaakt-zie de bijlagen 7 en 8.
Publicaties: F. de Groot, Berechting Japanse Oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indie, 199, 2 dl.
Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indie in de Tweede Wereldoorlog, de Geuzen van het Indische Verzet, uitgave van het Comité Ancol, 1996
Attributes
Date:
1946-1984
Public:
Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
Volume:
80 meter
Category:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS