Nederlands / Dutch
Your search: East Indies camp archives
>
Search terms

Wildcards can be used:

  • ? (question mark) replaces a letter
  • * (asterisk) replaces a number of letters
  • By putting a $ (dollar sign) in front of a search term, you look for words that are similar.
beacon
<#breadcrumb#>

Militair Hospitaal in Tjimahi

Town: Tjimahi
Residentie: West-Java
Region: Java
location: Tjimahi ligt in West-Java, ten noordwesten van Bandoeng. Het Militair Hospitaal stond ten zuiden van de spoorlijn die Tjimahi doorsneed.
In de periode augustus 1942 - april 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen; mannen; jongens
Information: Het Militair Hospitaal in Tjimahi fungeerde als kampziekenhuis voor krijgsgevangenen en geïnterneerde mannen en jongens uit de kampen in Bandoeng en Tjimahi. Zij werden ondergebracht in enkele paviljoens van het ziekenhuis, die met prikkeldraad omheind waren. Vanaf april 1945 werd het hospitaal gereserveerd voor Japanse patiënten. Het kamphospitaal werd met zijn administratie verplaatst naar een aantal woningen in de Willemstraat, die deel uitmaakten van het kampement Depot Mobiele Artillerie (kamp Baros 6).
Commandant: kpt. Sakai Hikaru; lt. dr. Kondo Syuchi; sgt.-maj. Ikeichi
Hoofdbewakers: Murakami; Takeuchi; Yamagami; Yokoshiro
Bewaking: Koreanen; heiho's
Kampleiding: dr. M.M.G. Woensdrecht
literature: Liesker, H.A.M. e.a., 2603-1945, jongens in de mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. (Waddinxveen 1993)
Brugmans, I.J., Gevangen op Java. Dagboek uit een Jappenkamp, 1942-1945 (Zutphen 2004)

In de periode 25 september 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Information: Het Militair Hospitaal in Tjimahi had als kampziekenhuis voor de kampen in Bandoeng en Tjimahi gefungeerd totdat het in april 1945 gereserveerd werd voor Japanse patiënten. Op 25 september werd het ziekenhuis door RAPWI en Rode Kruis van de Japanners overgenomen. In het ziekenhuis werden zieken uit de omliggende kampen en de directe omgeving opgenomen. Daaronder waren veel Indonesische vrouwen, die uitsluitend Maleis spraken. Het contact met sommige artsen verliep daardoor moeizaam, want die kwamen net uit Nederland, spraken geen Maleis en hadden geen tropenervaring. Bij evacuatie naar Nederland kregen ernstig zieken voorrang. Zij werden onder meer met het hospitaalschip Oranje vervoerd. Evacués werden met gewapende konvooien naar vliegveld Andir in Bandoeng, vervolgens per vliegtuig naar Batavia gebracht.
Kampleiding: dr. M.M.G. Woensdrecht